Keputusan Sebut Harga

  Tajuk Lampiran
1. PDT-400-080/SHBKP-4/2021   
  Sebut Harga Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Di Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin  Muat Turun
     
2. PDT-400-080/SHBKP-2/2021   Muat Turun
  Perkhidmatan Penyewaan Mesin Penyalin Digital Dan Faks Bagi Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin  
     
3. PDT-400-080/SHBKP-3/2021   Muat Turun
  Membekal Dan Menghantar Dakwat Pencetak (Toner) Di Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin  
     
4. PDT.400-080/SHBKP-1/2021  Muat Turun
  Keputusan Pelupusan Aset Alih  
     
5. Senarai Keputusan Sebut Harga Pembangunan Tahun 2021 Muat Turun

 

jpamalaysiasprmsprspa mampu myegmdecmsc                               iconfbiconmobileiconpolliconrss