MISI

Menjadikan Daerah Tampin sebagai sebuah daerah yang membangun,maju, selamat dan selesa dengan memberikan tumpuan kepada pembangunan manusia selaras dengan wawasan negara serta meningkatkan kemodenan daerah Tampin dengan mengekalkan budaya dan   tradisional yang diwarisi

 

VISI

Menjadikan Daerah Tampin sebuah daerah yang maju dan sejahtera dengan pembangunan yang terancang dan menyeluruh menjelang tahun 2020 Bersama-sama meningkatkan perkhidmatan sokongan untuk mencapai pengurusan yang cemerlang 

 

 

jpamalaysiasprmsprspa mampu myegmdecmsc                               iconfbiconmobileiconpolliconrss