BIL

URUSAN

TEMPOH

1.

Pendaftaran urusniaga untuk satu hakmilik satu urusan.

1 hari

2.

Pindahmilik, gadaian, melepaskan gadaian, perintah jual (Borang 161) dan pajakan tanah.

1 hari

3.

Pendaftaran bukan urusniaga :

~       Perintah pusaka

~       Surat kuasa wakil

~       Kemasukan kaveat persendirian (Borang 19B)

~       Tarik balik kaveat (Borang 19G)

~       Surat Amanah (Deed og trust)

~       Tukar nama

~       Perintah mahkamah

1 hari

4.

Permohonan carian rasmi/persendirian.

10 minit

5.

Pendaftaran hakmilik Pejabat Tanah

(Hakmilik sementara dan hakmilik tetap).

3 hari

6.

Pendaftaran nota dan nota betul.

10 minit

7.

Permohonan hakmilik gantian Pejabat Tanah.

6 bulan

8.

Permohonan perintah jualan sehingga jatuh perintah.

45 hari

9.

Permohonan kebenaran pindahmilik dan gadaian :

~       Kelulusan PTD

 

~       Kelulusan Y.B Menteri Besar dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan

 

Seminggu

 

3 bulan

jpamalaysiasprmsprspa mampu myegmdecmsc                               iconfbiconmobileiconpolliconrss