1. Kami berjanji peruntukan yang diterima pada tahun berkenaan akan dibelanjakan dengan pencapaian tidak kurang daripada 95%.

  2. Kami berjanji pemberian kerja sebutharga akan dilaksanakan mengikut peraturan yang ada untuk mengelakkan rasa tidak puas hati.

  3. Kami akan memastikan projek-projek kecil yang telah dilaksanakan akan diperiksa/diawasi dan diperakuan.

  4. Kami akan memberi keutamaan kepada melaksanakan projek-projek skim pembangunan kesejahteraan rakyat (SPKR/PPRT) dan berusaha untuk membasmikan kemiskinan bagi Daerah ini.

  5. Kami berhasrat untuk menjadikan kawasan luar bandar membangun, indah, menarik dan menguntungkan.

  6. Kami juga berjanji untuk berfungsi sebagai penggerak/pemangkin pembangunan Luar Bandar.

jpamalaysiasprmsprspa mampu myegmdecmsc                               iconfbiconmobileiconpolliconrss