BIL

URUSAN

TEMPOH

1.

Mengeluarkan bil-bil cukai tanah kepada tuan tanah.

7 Hari

2.

Menerima dan mengeluarkan resit bayaran hasil di kaunter.

5 Minit

3.

Menerima dan mengeluarkan resit bayaran hasil melalui pos.

1 Hari

4.

Siasatan aduan cukai tanah.

60 Minit

5.

Proses menghantar permohonan mengurangkan cukai tanah bagi tanah yang ditanam semula.

60 Hari

6.

Menjawab surat – surat di Unit Hasil.

3 Hari

 

Menyedia Penyata Terimaan :-

BIL

URUSAN

TEMPOH

1.

Harian

30 minit

2.

Mingguan (Penyata Pemungut)

1 jam

3.

Bulanan

3 jam

4.

Menyediakan penyata penyesuaian

3 hari setelah penutupan akaun bulanan

5.

Menyediakan laporan-laporan bulanan

1 jam

jpamalaysiasprmsprspa mampu myegmdecmsc                               iconfbiconmobileiconpolliconrss