Kami berjanji untuk memproses semua permohonan yang lengkap mengikut aktiviti dan tempoh masa :-

 

UNIT PELUPUSAN:-

BIL

PELUPUSAN

TEMPOH

1.

Permohonan pemberimilikan

(Seksyen 76 KTN) 1965.

10 bulan

2.

Permohonan lesen pendudukan sementara

(Seksyen 65 KTN) 1965.

10 bulan

3.

Permohonan permit bahan batuan

(Seksyen 69 dan 70 KTN) 1965.

8 bulan

4.

Permohonan Perizaban

(Seksyen 62 KTN) 1965.

8 bulan

5.

Pajakan tanah rizab

(Seksyen 63 KTN) 1965.

10 bulan

 

 

UNIT PEMBANGUNAN TANAH:-

 

BIL

PEMBANGUNAN

TEMPOH

1.

Permohonan serah balik dan bermilik semula di bawah (Seksyen 204 (A)) 1965.

10 bulan

2.

Permohonan serentak pecah sempadan dan tukar syarat tanah di bawah (Seksyen 124 A) 1965.

10 bulan

3.

Permohonana pecah sempadan

(Seksyen 137 KTN) 1965

10 bulan

4.

Permohonan seraha balik dan berimilik semula tanah kerajaan (Seksyen 197 & 76 KTN) 1965.

10 bulan

5.

Permohonan pecah bahagian

(Seksyen 142 KTN) 1965.

10 bulan

6.

Permohonan penyatuan  tanah

(Seksyen 148 KTN) 1965.

6 bulan

7.

Permohonan tukar syarat

(Seksyen 124 KTN) 1965.

10 bulan

8.

Pengambilan tanah di bawah seksyen 3(1)(a)/(b)/(c) APT 1960.

12 bulan

 

UNIT TEKNIKAL:-

BIL

TEKNIKAL

TEMPOH

1.

Penguatkuasaan di bawah (Seksyen 425 KTN) 1965.

5 hari

2.

Penguatkuasaan di bawah (Seksyen 426 KTN) 1965.

5 hari

3.

Pengurusan pelanggaran syarat di bawah

(Seksyen 127 KTN) 1965.

5 hari

jpamalaysiasprmsprspa mampu myegmdecmsc                               iconfbiconmobileiconpolliconrss