Kami berjanji akan memberikan khidmat dan nasihat secara profesional dalam melaksanakan dasar serta peraturan Pentadbiran Daerah dan Tanah  Tampin dengan sentiasa mengalu-alukan pelanggan, memberikan senyuman, mendengar dan memberi layanan mesra merangkumi fungsi-fungsi berikut: 

 

 1. Mengurus pentadbiran peringkat daerah serta meningkatkan imej dan memantapkan hubungan korporat Pejabat Daerah  Tampin;

 2. Memastikan organisasi sentiasa mengurus hal-hal perkhidmatan, struktur organisasi dan perjawatan yang sesuai supaya dapat berfungsi di tahap optima.

 3. Memastikan organisasi dapat membangunkan daerah sekurang-kurangnya 80% daripada keperluan pentadbiran daerah.

 4. Memastikan pengurusan permohonan dan pelupusan tanah diperingkat daerah dapat memuaskan hati pelanggan.

 5. Menguruskan permohonan pendaftaran hakmilik dan pindah milik tanah peringkat daerah.

 6. Menjalankan tindakan penguatkuasaan terhadap pencerobohan tanah dan pasir diperingkat daerah.

 7. Memastikan pembangunan  daerah diselaraskan secara efektif dan efisien berteraskan prinsip, etika dan piawaian amalan yang ditetapkan.

 8. Memastikan keadaan keselamatan dan kesejahteraan daerah sentiasa di bawah tahap optima.

 9. Merancang, membangun dan menyelenggara keperluan pembangunan serta kesejahteraan penduduk-penduduk daerah Pejabat Daerah Tampin selaras dengan peraturan sedia ada.

 10. Memberi perkhidmatan sokongan dan bertanggungjawab terhadap majlis-majlis rasmi dan perayaan diperingkat daerah dan negeri serta persekutuan yang diadakan di daerah Tampin.

 11. Memastikan segala program kerajaan dapat dilaksanakan di semua agensi Kerajaan diperingkat daerah.

jpamalaysiasprmsprspa mampu myegmdecmsc                               iconfbiconmobileiconpolliconrss