PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TAHUN 2020 :

 

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Bil.

Perkara

Pencapaian 2020

1.

Memastikan urusan pembayaran bil dan tuntutan diselesaikan dalam tempoh 14 hari.

100%

2.

Memastikan aduan pelanggan diselesaikan dalam tempoh kurang daripada 15 hari.

100%

3.

Memastikan pemberian taraf berpencen dihantar ke BPSM, JKMM dalam tempoh 7 hari selepas genap 3 tahun perkhidmatan.

100%

4

Memastikan pengemaskinian rekod cuti rehat secara online di tahap 100%.

100%

5

Memastikan barangan stor dapat dibekalkan dalam tempoh 5 hari.

100%

6

Memastikan proses pembaharuan lesen arak diselesaikan sebelum 31 Disember setiap tahun.

100%

7

Memastikan setiap pegawai Gred 17 ke atas mempunyai kelengkapan komputer.

100%

 

UNIT PENDAFTARAN 

BIL

URUSAN

TEMPOH

CATATAN

PERATUS

1.

Pendaftaran urusniaga untuk satu hakmilik satu urusan.

1 hari

Semua pendaftaran dapat diselesaikan dalam 1 hari bekerja

100%

2.

Pindahmilik, gadaian, melepaskan gadaian, perintah jual (Borang 16I) dan pajakan tanah.

1 hari

Semua urusan dapat diselesaikan dalam 1 hari bekerja

100%

3.

Pendaftaran bukan urusniaga :

~        Perintah pusaka

~        Surat kuasa wakil

~        Kemasukan kaveat persendirian (Borang 19B)

~        Tarik balik kaveat (Borang 19G)

~        Surat Amanah (Deed og trust)

~        Tukar nama

~        Perintah mahkamah

1 hari

Semua urusan dapat diselesaikan dalam 1 hari bekerja

100%

4.

Permohonan carian rasmi/persendirian

10 minit

Permohonan dapat diselesaikan dalam tempoh 10 minit

100%

5.

Pendaftaran hakmilik Pejabat Tanah

(Hakmilik sementara dan hakmilik tetap).

3 hari

Semua pendaftaran dapat diselesaikan dalam 3 hari bekerja

100%

6.

Pendaftaran nota dan nota betul.

10 minit

Pendaftaran dapat diselesaikan dalam tempoh 10 minit

100%

7.

Permohonan hakmilik gantian Pejabat Tanah.

8 bulan

Permohonan dapat diselesaikan dalam tempoh 8 bulan sehingga keluar pendaftaran hakmilik gantian

100%

8.

Permohonan perintah jualan sehingga jatuh perintah.

Setahun

Permohonan dapat diselesaikan dalam tempoh setahun sehingga tutup fail

100%

9.

Permohonan kebenaran pindahmilik dan gadaian :

~        Kelulusan PTD

~        Kelulusan Y.B Menteri Besar dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan

3 minggu

3 bulan

Semua kelulusan permohonan diselesaikan dalam tempoh 3 minggu bekerja

Semua kelulusan permohonan dapat diselesaikan dalam tempoh 3 bulan

100%

100%

 

UNIT  HASIL

BIL

URUSAN

TEMPOH

CATATAN

PERATUS

1.

Mengeluarkan bil-bil cukai tanah kepada tuan tanah.

7 Hari

Telah mengeluarkan dan menghantar bil-bil cukai tanah bagi hakmilik individu dan syarikat

100 %

2.

Menerima dan mengeluarkan resit bayaran hasil di kaunter.

5 Minit

Telah menerima bayaran dikaunter dan menjana resit dari sistem SPEKS.

100 %

3.

Menerima dan mengeluarkan resit bayaran hasil melalui pos.

1 Hari

Menerima Terimaan secara pos dalam bank draf, cek dan wang pos dan resit diposkan kembali kepada pembayar cukai

100 %

4.

Siasatan aduan cukai tanah.

60 Minit

Ada menerima aduan tentang cukai tanah bagi pengiraan semula cukai semasa dan tunggakan.

100 %

5.

Proses menghantar permohonan mengurangkan cukai tanah bagi tanah yang ditanam semula.

60 Hari

Menerima permohonan bagi penguranagn cukai tanah yang di sokong oleh pihak Risda/Felda dan di luluskan oleh Pentadbir Tanah Daerah.

100 %

6.

Menjawab surat – surat di Unit Hasil.

3 Hari

Telah menyediakan dan menjawab surat-surat di Unit Hasil dalam tempoh yang ditetapkan.

100 %

           

MENYEDIAKAN PENYATA TERIMAAN :

BIL

URUSAN

TEMPOH

CATATAN

PERATUS

1.

Harian

30 minit

Telah menyediakan dan mencetak laporan Harian setiap hari dari Sistem SIHAT dan SPEKS.

100%

2.

Mingguan (Penyata Pemungut)

1 jam

Menyediakan penyata pemungut sebanyak 4 penyata setiap hari dan laporan mingguan sebanyak 1 set.

100%

3.

Bulanan

3 jam

Menyediakan dan mencetak laporan bulanan sebanyak 1 set.

100%

4.

Menyediakan penyata penyesuaian

3 hari setelah penutupan akaun bulanan

Menyediakan penyata penyesuaian Hasil,Amanah dan Deposit pada setiap bulan.

100%

5.

Menyediakan laporan-laporan bulanan

1 jam

Menyediakan dan mencetak laporan bulanan bagi semua kutipan hasil koding.

100%

 

 

jpamalaysiasprmsprspa mampu myegmdecmsc                               iconfbiconmobileiconpolliconrss