PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TAHUN 2018 :

 

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Bil.

Perkara

Pencapaian 2018

1.

Memastikan urusan pembayaran bil dan tuntutan diselesaikan dalam tempoh 14 hari.

 

100%

2.

Memastikan aduan pelanggan diselesaikan dalam tempoh kurang daripada 15 hari.

 

100%

3.

Memastikan pemberian taraf berpencen dihantar ke BPSM, JKMM dalam tempoh 7 hari selepas genap 3 tahun perkhidmatan.

 

100%

4

Memastikan pengemaskinian rekod cuti rehat secara online di tahap 100%.

 

 

100%

5

Memastikan barangan stor dapat dibekalkan dalam tempoh 5 hari.

 

 

100%

6

Memastikan proses pembaharuan lesen arak diselesaikan sebelum 31 Disember setiap tahun.

 

 

100%

7

Memastikan setiap pegawai Gred 17 ke atas mempunyai kelengkapan komputer.

100%

 

UNIT PENDAFTARAN 2018

BIL

URUSAN

TEMPOH

CATATAN

PERATUS

1.

Pendaftaran urusniaga untuk satu hakmilik satu urusan.

1 hari

Semua pendaftaran dapat diselesaikan dalam 1 hari bekerja

 

100%

2.

Pindahmilik, gadaian, melepaskan gadaian, perintah jual (Borang 16I) dan pajakan tanah.

 

1 hari

Semua urusan dapat diselesaikan dalam 1 hari bekerja

100%

3.

Pendaftaran bukan urusniaga :

~        Perintah pusaka

~        Surat kuasa wakil

~        Kemasukan kaveat persendirian (Borang 19B)

~        Tarik balik kaveat (Borang 19G)

~        Surat Amanah (Deed og trust)

~        Tukar nama

~        Perintah mahkamah

 

1 hari

Semua urusan dapat diselesaikan dalam 1 hari bekerja

100%

4.

Permohonan carian rasmi/persendirian

10 minit

Permohonan dapat diselesaikan dalam tempoh 10 minit

 

100%

5.

Pendaftaran hakmilik Pejabat Tanah

(Hakmilik sementara dan hakmilik tetap).

 

3 hari

Semua pendaftaran dapat diselesaikan dalam 3 hari bekerja

100%

6.

Pendaftaran nota dan nota betul.

10 minit

Pendaftaran dapat diselesaikan dalam tempoh 10 minit

 

100%

7.

Permohonan hakmilik gantian Pejabat Tanah.

 

8 bulan

Permohonan dapat diselesaikan dalam tempoh 8 bulan sehingga keluar pendaftaran hakmilik gantian

 

100%

8.

Permohonan perintah jualan sehingga jatuh perintah.

 

Setahun

Permohonan dapat diselesaikan dalam tempoh setahun sehingga tutup fail

 

100%

9.

Permohonan kebenaran pindahmilik dan gadaian :

~        Kelulusan PTD

 

 

 

~        Kelulusan Y.B Menteri Besar dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan

 

 

 

3 minggu

 

 

 

3 bulan

 

 

Semua kelulusan permohonan diselesaikan dalam tempoh 3 minggu bekerja

 

Semua kelulusan permohonan dapat diselesaikan dalam tempoh 3 bulan

 

 

100%

 

 

 

100%

 

 

UNIT  HASIL

BIL

URUSAN

TEMPOH

CATATAN

PERATUS

1.

Mengeluarkan bil-bil cukai tanah kepada tuan tanah.

7 Hari

Telah mengeluarkan dan menghantar bil-bil cukai tanah bagi hakmilik individu dan syarikat

100 %

2.

Menerima dan mengeluarkan resit bayaran hasil di kaunter.

5 Minit

Telah menerima bayaran dikaunter dan menjana resit dari sistem SPEKS.

100 %

3.

Menerima dan mengeluarkan resit bayaran hasil melalui pos.

1 Hari

Menerima Terimaan secara pos dalam bank draf, cek dan wang pos dan resit diposkan kembali kepada pembayar cukai

100 %

4.

Siasatan aduan cukai tanah.

60 Minit

Ada menerima aduan tentang cukai tanah bagi pengiraan semula cukai semasa dan tunggakan.

100 %

5.

Proses menghantar permohonan mengurangkan cukai tanah bagi tanah yang ditanam semula.

60 Hari

Menerima permohonan bagi penguranagn cukai tanah yang di sokong oleh pihak Risda/Felda dan di luluskan oleh Pentadbir Tanah Daerah.

100 %

6.

Menjawab surat – surat di Unit Hasil.

3 Hari

Telah menyediakan dan menjawab surat-surat di Unit Hasil dalam tempoh yang ditetapkan.

100 %

           

 MENYEDIAKAN PENYATA TERIMAAN :

 

BIL

URUSAN

TEMPOH

CATATAN

PERATUS

1.

Harian

30 minit

Telah menyediakan dan mencetak laporan Harian setiap hari dari Sistem SIHAT dan SPEKS.

100%

2.

Mingguan (Penyata Pemungut)

1 jam

Menyediakan penyata pemungut sebanyak 4 penyata setiap hari dan laporan mingguan sebanyak 1 set.

100%

3.

Bulanan

3 jam

Menyediakan dan mencetak laporan bulanan sebanyak 1 set.

100%

4.

Menyediakan penyata penyesuaian

3 hari setelah penutupan akaun bulanan

Menyediakan penyata penyesuaian Hasil,Amanah dan Deposit pada setiap bulan.

100%

5.

Menyediakan laporan-laporan bulanan

1 jam

Menyediakan dan mencetak laporan bulanan bagi semua kutipan hasil koding.

100%

 

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN TANAH

 

UNIT TEKNIKAL :

 

BIL

TEKNIKAL

TEMPOH

BIL. KES  TAHUN 2018

BIL. KES SELESAI

BIL. KES     TIDAK SELESAI

PERATUSAN (%)

1.

Penguatkuasaan di bawah (Seksyen 425 KTN) 1965.

5 hari

2 kes

-

2 kes

0%

2.

Penguatkuasaan di bawah (Seksyen 426 KTN) 1965.

5 hari

2 kes

2 kes

-

100%

3.

Pengurusan pelanggaran syarat di bawah

(Seksyen 127 KTN) 1965.

5 hari

2 kes

-

2 kes

0%

 

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

UNIT PELUPUSAN

 

 

BIL

PELUPUSAN

TEMPOH

CATATAN

 

PERATUS /

PENCAPAIAN

 

1.

Permohonan Pembermilikan

(Seksyen 76 KTN 1965)

Permohonan sehingga peringkat kelulusan

Pentadbir Tanah Tampin /

Pihak Berkuasa Negeri

 

10 bulan

Permohonan = 36 fail

Selesai = 9 fail

 

Permohonan dibekukan

(Merujuk keputusan MMKNS No. KM 103/2017 bertarikh 18.01. 2017)

23 fail = laporan tanah

2 fail   = Deraf kertas

              pertimbangan

              MMKNS

2 fail   = Tandatangan

              Puan PTD

2.

Permohonan Lesen Pendudukan Sementara

(Seksyen 65 KTN 1965)

Permohonan sehingga peringkat kelulusan

Pentadbir Tanah Tampin /

Pihak Berkuasa Negeri

 

10 bulan

 

Permohonan = 1 fail

Selesai (tolak ringkas)

 

Permohonan dibekukan

(Merujuk keputusan MMKNS No. KM 103/2017 bertarikh 18.01. 2017)

100%

Dapat diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan

3.

Permohonan Permit Bahan Batuan

(Seksyen 69 dan 70 KTN 1965)

Permohonan sehingga peringkat kelulusan

Pentadbir Tanah Tampin /

Pihak Berkuasa Negeri

 

8 bulan

 

 

Permohonan = 33 fail

Selesai = 25 fail

Tunggakan = 8 fail

 

 

8 fail = kertas

            pertimbangan

            MMKNS

4.

Permohonan Perizaban

(Seksyen 62 KTN 1965)

Permohonan sehingga peringkat kelulusan

Pentadbir Tanah Tampin /

Pihak Berkuasa Negeri

 

8 bulan

 

 

Tiada permohonan

 

 

100%

Dapat diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan

5.

Permohonan Pajakan Tanah Rizab

(Seksyen 63 KTN 1965)

Permohonan sehingga peringkat kelulusan

Pentadbir Tanah Tampin /

Pihak Berkuasa Negeri

 

10 bulan

 

Permohonan = 6 fail

Selesai = 4 fail 

 

2 fail = KIV ulasan

            Pegawal Pengawal

            SUKNS

 

 

 

 

jpamalaysiasprmsprspa mampu myegmdecmsc