Menjadi agensi yang berprestasi tinggi dalam pentadbiran daerah dan tanah yang berupaya memberi perkhidmatan yang cemerlang melalui dasar dan peraturan dengan menepati ciri-ciri kualiti seperti berikut:

  • Cepat dalam semua tindakan;
  • Tepat dalam membuat keputusan;
  • Layanan mesra kepada pelanggan;
  • Menepati masa yang dijanjikan;
  • Telus dalam semua peringkat pengurusan;
  • Adil dan saksama dalam pertimbangan;
  • Menentukan perkhidmatan dan maklumat mudah diperolehi (availability) dan boleh dipercayai (realiability);dan
  • Menepati undang-undang, dasar dan peraturan

jpamalaysiasprmsprspa mampu myegmdecmsc                               iconfbiconmobileiconpolliconrss