UNIT TANAH

1. OBJEKTIF UNIT PELUPUSAN TANAH:

* Menguruskan Hal Ehwal Pentadbiran Tanah * Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah secara hakmilik tetap, lesen pendudukan sementara (LPS) * Memproses Permohonan baru dan pembaharuan LPS * Memproses Permohonan Perizaban Tanah * Memproses Permohonan Skim-Skim Perumahan dan Industri * Memproses Permohonan kebenaran melepas sekatan kepentingan.

2. OBJEKTIF UNIT PEMBANGUNAN TANAH

* Memproses Permohonan Tukar Syarat Tanah dan Pecah Sempadan Tanah * Memproses Permohonan Serahbalik dan Berimilik Semula * Memproses Permohonan Pecah Bahagian Tanah * Memproses Permohonan Penyatuan Tanah 

3. OBJEKTIF UNIT PENGUATKUASAAN

* Menjalankan Siasatan ke Atas Pencerobohan Tanah Kerajaan * Menjalankan Penguatkuasaan terhadap kesalahan di bawah Seksyen 426 (KTN) iaitu pengeluaran serta pemindahan bahan batuan dan tanah merah tanpa permit yang sah. * Menjalankan Penguatkuasaan terhadap kesalahan di bawah Seksyen 425 (KTN) iaitu Penerokaan Tanah Kerajaan, Tanah Rezab dan Tanah perlombongan yang diusahakan secara tidak sah. * Menjalankan Penguatkuasaan terhadap kesalahan di bawah Seksyen 125 iaitu Pelanggaran Syarat terhadap penggunaan tanah.

4. OBJEKTIF UNIT TEKNIKAL

* Menjalankan Siasatan dan penyediaan laporan tanah * Menyediakan hakmilik dan permohonan ukur ke jabatan ukur * Mengemaskini semua rekod-rekod awal bagi mengenal pasti status tanah sama ada tanah milik. tanah rezab, tanah kerajaan dan lain-lain. * Menempatkan pemohon dan peserta di bawah rancangan tanah * Mengawal dan mencegah kegiatan pencerobohan tanah-tanah kerajaan. * Permohonan Tanah (Pentadbiran) * Pembangunan Dan Pelupusan Tanah  * Teknikal * Penguatkuasaan 

jpamalaysiasprmsprspa mampu myegmdecmsc                               iconfbiconmobileiconpolliconrss