8hb Disember 2020 - Hari Semakan Buku Perkhidmatan Awam (BPK) bagi kakitangan Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin. 

"Tanggungjawab kakitangan memastikan BPK anda dikemaskini"

jpamalaysiasprmsprspa mampu myegmdecmsc                               iconfbiconmobileiconpolliconrss