Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

Definisi Data Terbuka: Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 berikut :

pdfTerma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Bil Tajuk  Format
1 Jumlah Kutipan Cukai Tanah Mengikut Daerah di Negeri Sembilan XLSX
2 Bilangan Kebenaran Pendaftaran Permohonan Pindah Milik/Gadaian XLSX

jpamalaysiasprmsprspa mampu myegmdecmsc                               iconfbiconmobileiconpolliconrss