Senarai Pengawai Yang Bertanggungjawab (Pic) Berikutan Pengumuman Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Fasa Pertama (1) Berkuatkuasa Mulai 1 Jun 2021 Hingga 14 Jun 2021

jpamalaysiasprmsprspa mampu myegmdecmsc                               iconfbiconmobileiconpolliconrss