Selaras dengan Proklamasi Darurat yang dibuat pada 12 Januari 2021 yang lalu dan selaras dengan hasrat Kerajaan supaya setiap penjawat awam menghayati dan memberi komitmen sepenuhnya kepada langkah-langkah yang diambil dalam menangani pandemic COVID-19 ini, maka Kerajaan bersetuju supaya frasa baharu iaitu “PRIHATIN RAKYAT : DARURAT MEMERANGI COVID-19” digunakan. Frasa ini akan digunakan selagi mana Proklamasi Darurat masih berkuatkuasa.

jpamalaysiasprmsprspa mampu myegmdecmsc