INFO

eptgns

_________________________________________________________________________________

appsptgns

_________________________________________________________________________________

2

_________________________________________________________________________________

2

_________________________________________________________________________________

WARGA PDTT
WARGA AWAM
LELONGAN
KENYATAAN SEBUTHARGA
KEPUTUSAN SEBUT HARGA

WARGA PDTT

hrmis2   ispeks1   mygovuc2
 ekursus    book  
         

WARGA AWAM

new2Pendaftaran Kontraktor / Pembekal Bagi Tahun 2023 Pejabat Daerah dan Tanah Tampin. Klik untuk maklumat lanjut
Permohonan penukaran tempoh pegangan hak milik daripada pajakan kepada selama - lamanya di Daerah Tampin
Data Terbuka
Pertanyaan Cukai Tanah Melalui Bil Cukai Tanah
Pertanyaan Cukai Tanah Melalui No. Hakmilik/Lot 
Pertanyaan Cukai melalui No.Kad Pengenalan
Maklum Balas Pelanggan
Pertanyaan Aduan & Maklum Balas 
Read More

LELONGAN

TIADA LELONGAN BUAT MASA INI

 

KENYATAAN SEBUTHARGA

BIL

PERKARA

LAMPIRAN

1 Kenyataan Tawaran Sebutharga Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin (Bahagian Khidmat Pengurusan)
Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Bersenjata Mengiringi dan Menghantar Wang Ke Bank (Cash In Transit).
Tarikh Iklan : 19 September 2022 (Isnin)
Tarikh Taklimat & Lawatan Tapak : 26 September 2022 (Isnin) - 9.00 pagi
Tarikh Tutup : 03 Oktober 2022 (Isnin) sebelum 12.00 Tengahari

 

1637324

2
Kenyataan Tawaran Sebutharga Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin (Bahagian Pembangunan)
Kerja - kerja Penyelenggaraan Rangkaian Jalan Ke Tanah Perkuburan Hindu, Gemencheh dan Lain - Lain Kerja Berkaitan.
Tarikh Iklan : 25 Ogos 2022 (Khamis)
Tarikh Taklimat & Lawatan Tapak : 01 September 2022 (Khamis) - 9.00 pagi
Tarikh Penjualan Borang : 02 September 2022 (Jumaat)
Tarikh Tutup : 08 September 2022 (Khamis) sebelum 12.00 Tengahari

 

1637324

3.

Kenyataan Tawaran Sebutharga Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin (Bahagian Khidmat Pengurusan)
Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata.
Tarikh Iklan : 29 Ogos 2022 (Isnin)
Tarikh Taklimat & Lawatan Tapak : 05 September 2022 (Isnin) - 9.00 pagi
Tarikh Tutup : 12 September 2022 (Isnin) sebelum 12.00 Tengahari

 

1637324

KEPUTUSAN SEBUT HARGA

BIL

PERKARA

LAMPIRAN

1 Tiada keputusan kenyataan tawaran sebutharga dikeluarkan buat masa kini.

 

PENGUMUMAN

new2UCAPAN PEGAWAI DAERAH SEMPENA MENYAMBUT TAHUN BARU 2023. Baca Lagi>>

new2NOTIS MAKLUMAN PENUTUPAN KAUNTER HASIL DAN PENDAFTARAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN.Baca Lagi>>

new2[ HEBAHAN @ PROGRAM CABUTAN BERTUAH ] PROGRAM CABUTAN BERTUAH BAGI PEMBAYAR CUKAI TERAWAL TAHUN 2023 03 JANUARI 2023 | KAUNTER HASIL DAN PENDAFTARAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN. HADIAH MENARIK DAN ISTIMEWA MENANTI PARA PEMENANG PADA TARIKH DAN MASA YANG DITETAPKAN. Baca Lagi>>

MAKLUMAN GANGGUAN SEMENTARA CAPAIAN INTERNET, SISTEM / APLIKASI KERAJAAN NEGERI SEMBILAN, SISTEM RANGKAIAN DAN PERKHIDMATAN E-MEL . Baca Lagi>>

PEMAKLUMAN PERTUKARAN PEGAWAI DAERAH TAMPIN DAN UCAPAN TERIMA KASIH. Baca Lagi>>

MAKLUMAN PENUTUPAN SEMENTARA BEKALAN ELEKTRIK DI BANGUNAN WISMA NEGERI. Baca Lagi>>

MAKLUMAN PENUTUPAN SEMENTARA CAPAIAN INTERNET, SISTEM / APLIKASI KERAJAAN NEGERI SEMBILAN,  SISTEM RANGKAIAN SERTA PERKHIDMATAN NSGOVCLOUD DI BILIK SERVER, UPTM. Baca Lagi>>

 

 
 
1.  Apakah itu " Cukai Tanah"?
 
 • Apa-apa jumlah wang tahunan yang kena dibayar kepada Pihak Berkuasa Negeri sebagai cukai tanah;
 • Apa-apa pembayaran tahunan lain yang terhutang kepada Pihak Berkuasa  Negeri yang menurut mana-mana undang-undang bertulis, hendaklah  dipungut seolah-olah ianya adalah cukai tanah atau hasil tanah; dan
 • Apa-apa bayaran yang terhutang kepada Pihak Berkuasa Negeri sebagai  tunggakan cukai tanah oleh sebab kaedah-kaedah di bawah seksyen 14 Kanun  Tanah Negara, 1965.
   
2.

Bilakah Cukai Tanah sesuatu tahun itu perlu dibayar?

 
 •  Cukai tanah perlu dibayar sebelum 1hb Jun tiap-tiap tahun.
   
 3  Apakah yang akan berlaku jika cukai tanah tidak dibayar dalam tempoh yang ditetapkan?
   Denda lewat akan dikenakan sebagai tambahan kepada cukai tanah
 • Notis tuntutan (Borang 6A) akan dikeluarkan dan jika tidak  dijelaskan dalam tempoh tiga [3] bulan daripada tarikh arahan Notis  tersebut maka tindakan merampas tanah dibawah Seksyen 100 Kanun Tanah  Negara akan diambil.
   
 4  Dimana saya boleh membayar cukai tanah?
   
 • Kaunter Pejabat Pengarah Tanah dan Galian;
 • Kaunter Pejabat Tanah Daerah;
 • Kaunter Pihak Berkuasa Tempatan (MPS, MPN, MPPD dan semua Majlis Daerah)
 • Kaunter Pusat Zakat Negeri Sembilan;
 • Kaunter Majlis Agama Negeri Sembilan;
 • Pejabat Pos di seluruh Negeri Sembilan; dan
 • Online melalui laman web www.ns.gov.my/ptgns
   
5 Bagaimana bentuk bayaran cukai tanah boleh dibuat ?
 
 • Bayaran tunai dari kalangan orang persendirian atau syarikat tiada had amaun yang ditetapkan;
 • Bayaran melalui wang pos dari orang persendirian atau syarikat tiada had amaun yang ditetapkan;
 • Bayaran melalui bank draf dari kalangan orang persendirian atau syarikat tiada had amaun yang ditetapkan;
 • Cek persendirian adalah dihadkan dari RM 150.00 sehingga RM 1500.00 sahaja;
 • Bayaran dengan cara (b),(c),(d) dan (e) hendaklah dibayar atas nama penerima "Bendahari Negeri, Negeri Sembilan"
   
6 Bagaimana untuk mendapatkan bil cukai tanah?
 
 • Bil-bil cukai akan dihantar oleh Pejabat-pejabat tanah kepada semua  pemilik tanah berdaftar, oleh itu adalah menjadi tanggungjawab tuan-tuan  tanah memaklumkan alamat terkini tempat tinggal.
 • Jika bil cukai tidak diterima, pemilik tanah boleh berhubung dengan  Pejabat Tanah atau Pejabat Pengarah Tanah dan Galian, Negeri Sembilan.
   
7 Mengapa saya tidak menerima bil cukai tanah?
 
 • Pihak Pejabat Tanah tidak dapat mengesan alamat terkini anda;
 • Alamat yang diberikan tidak lengkap.
   
 8  Bolehkan saya membayar cukai tanah secara ansuran?
   
 • Tidak boleh. Ansuran hanya dibenarkan kepada cukai tanah yang  tertunggak sahaja dan permohonan boleh dibuat di Pejabat Tanah Daerah  dimana tanah tersebut terletak melalui Borang PTGNS. BAC.
   
9 Mengapa cukai tanah saya terlalu tinggi berbanding dengan jiran sebelah rumah saya?
 
 • Jika perkara berikut berlaku, anda dinasihatkan menghubungi Pejabat  Tanah Daerah atau Pejabat Pengarah Tanah dan Galian untuk semakan bagi  mengetahui status taraf hakmilik anda samada mukim, pekan atau bandar.
   
10 Kenapa cukai tahunan saya lebih yinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya?
 
 • Semakan cukai akan disemak setiap 10 tahun sekali;
 • Status hakmilik anda telah dinaikkan taraf dari mukim ke pekan atau bandar.

jpamalaysiasprmsprspa mampu myegmdecmsc                               iconfbiconmobileiconpolliconrss