SENARAI KAKITANGAN YANG BERSARA DI PEJABAT DAERAH DAN  TANAH TAMPIN

 

BIL. NAMA JAWATAN TARIKH BERSARA
1. TN. HJ. RODUAN BIN UJANG PEGAWAI DAERAH TAMPIN 18. 1. 2018
2. HAMRAN BIN MAHAT PEN. PEG. TANAH NT29 08.1.2018

 

 

 

** Senarai Kakitangan yang bersara bermula Januari 2018

jpamalaysiasprmsprspa mampu myegmdecmsc