UNIT HASIL

OBJEKTIF UNIT HASIL

* Untuk mempertingkat kutipan hasil cukai tanah semasa ke peringkat maksimum * Mengurangkan tunggakan hasil sehingga ke peringkat yang paling minimum * Mewujudkan rekod-rekod yang dikemaskini dan sistem perakaunan yang tepat serta berkesan

Operasi Unit Hasil

1.Perkhidmatan Kaunter Hasil

* Kutipan Hasil Tanah * Cukai Tanah * Tunggakan cukai tanah * Lesen pendudukan sementara * Bayaran premium pemberimilikan * Bayaran premium tukar syarat * Bayaran pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga * Bayaran ukur, batu sempadan dan pelan * Permit bahan batuan * Harta Pesaka Kecil * Bayaran Infrastruktur * Bayaran deposit * Bayaran tahunan disatukan (CAC) : * Rancangan Tanah Pinggir - FELDA - FELCRA

2. Memproses permohonan pengurangan cukai tanah kerana tanam semula 3. Mengeluarkan pelbagai penyata kutipan cukai 4. Semakan cukai tanah semasa

Pentadbiran Unit Hasil

* Penyelenggaraan Rekod Perakaunan Hasil Tanah * Menyelenggara dan membuat kemasukan data sistem SPEKS * Menguruskan Tindakan Perampasan Tanah Kerana Tidak Membayar Cukai * Menguruskan Permohonan Bayaran Ansuran Cukai Tanah * Menyelenggara dan menghantar laporan bulanan kutipan hasil setiap bulan kepada Bendahari Negeri * Memantau pemilik-pemilik tanah yang gagal menjelaskan cukai tanah dan mengeluarkan Borang 6A dan 8A.(KTN) * Menerima dan menyelesaikan aduan atau masalah berkaitan unit hasil. 

jpamalaysiasprmsprspa mampu myegmdecmsc