UNIT PENDAFTARAN

OBJEKTIF UNIT PENDAFTARAN

* Mendaftarkan semua suratan urusniaga dan bukan urusniaga dalam masa yang singkat. * Memastikan penurunan tunggakan ke tahap maksimum. * Memastikan peraturan-peraturan dan kehendak Kanun Tanah Negara dipatuhi terutama di dalam pengawalan dokumen dan buku hakmilik di dalam Bilik Kebal.

PERKHIDMATAN DISEDIAKAN OLEH UNIT PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Urusniaga Tanah

- Pendaftaran Pindahmilik biasa - ( Borang 14A ) - Pendaftaran Pindahmilik dari Perintah Jual - ( Borang 16I  ) - Pendaftaran Gadaian - ( Borang 16A ) - Pendaftaran Melepas Gadaian - ( Borang 16N )

2. Pendaftaran Bukan Urusniaga

o Pendaftaran Pindahmilik akibat kematian o Pendaftaran Masuk Kaveat o Pendaftaran Lepas Kaveat o Pendaftaran Pemegang Amanah o Pendaftaran Pembatalan Pemegang Amanah o Pendaftaran Suratkuasa Wakil (PA) o Pendaftaran Grant of Probate o Pendaftaran Deed of Trust o Permohonan geran gantian (hilang/koyak) o Pendaftaran hakmilik baru o Pendaftaran hakmilik sambungan

Suara Anda

Adakah perlu diwujudkan kaunter kutipan hasil di lokasi lain selain di PDT TAMPIN?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
 

jpamalaysiasprmsprspa mampu myegmdecmsc