Keputusan Sebut Harga

  TAJUK LAMPIRAN
 

 Senarai Keputusan Sebut Harga Pembangunan Tahun 2022

 Muat Turun

     
  Senarai Keputusan Sebut Harga Perkhidmatan Tahun 2021

Muat Turun

     
  Senarai Keputusan Sebut Harga Pembangunan Tahun 2021
(Ogos 2021)
Muat Turun
     
  PDT-400-080/SHBKP-4/2021   
  Sebut Harga Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Di Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin  Muat Turun
     
  PDT-400-080/SHBKP-2/2021   Muat Turun
  Perkhidmatan Penyewaan Mesin Penyalin Digital Dan Faks Bagi Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin  
     
  PDT-400-080/SHBKP-3/2021   Muat Turun
  Membekal Dan Menghantar Dakwat Pencetak (Toner) Di Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin  
     
  PDT.400-080/SHBKP-1/2021  Muat Turun
  Keputusan Pelupusan Aset Alih  
     
  Senarai Keputusan Sebut Harga Pembangunan Tahun 2021 Muat Turun

 

jpamalaysiasprmsprspa mampu myegmdecmsc                               iconfbiconmobileiconpolliconrss