Unit Pembangunan terdiri daripada dua (2) bahagian iaitu :-

Pembangunan Sosial / Masyarakat

Fungsi-Fungsi Utama Pembangunan Masyarakat

 • Perlantikan dan penamaan Ketua-Ketua kampung Tradisi.
 • Perlantikan dan penamatan perkhidmatan Ketua-Ketua Kampung Cina.
 • Penyediaan Baucer Pembayaran Elaun Ketua-Ketua Kampung dan Elaun Mesyuarat Pengerusi JKKK. Merancang Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Daerah).
 • Menguruskan Program Bantuan Pelaburan Kepada Penduduk Termiskin melalui Skim ASB/ASW.
 • Merancang dan melaksana Program Minda Insan di kalangan Penduduk Termiskin.
 • Merancang dan mengurus perlaksanaan Program Latihan Kepimpinan Masyarakat Setempat.
 • Merancang dan melaksana Program IKS.
 • Menyelenggara aktiviti Pertubuhan Sukarela peringkat daerah. 11.S/U Jawatankuasa Acara Keagamaan Daerah.

Pembangunan Fizikal

Fungsi-Fungsi Utama Pembangunan Fizikal

 • Meneruskan pemulihan sosial ekonomi melalui perkhidmatan mesra rakyat.
 • Menyelaraskan perancangan dan pelaksanaan bagi sektor infrastuktur dan pertanian di daerah Tampin. Menyelaras dan memantau pelaksanaan projek yang telah siap untuk pembayaran.
 • Menyelaras dan mengawasi projek persekutuan, negeri dan swasta.
 • Mengurus, menyedia dan memperakui aspek kerja dan pelan-pelan kejuruteraan awam.
 • Merancang dan menyelaras perancangan pembangunan fizikal daerah.
 • Menganggotai mesyuarat Perancangan Infarstuktur PBT dan JPBD.
 • Menyelaras dan mengawasi Perancangan Pembangunan Tempatan bersama PBT.
 • Menyelaras pembangunan agensi-agensi pusat di Peringkat Daerah.
 • Menyemak permohonan tukar syarat tanah supaya bersesuaian dengan Rancangan Pembangunan Tempatan.
 • Memantau pelaksanaan projek kemajuan persekutuan di daerah melalui SPPII
 • Kerja-Kerja di bawah Pembangunan Sosial merangkumi aspek seperti berikut :
 • Pertanian Hal Ehwal Pengguna Pelajaran Perindustrian Wanita & Keluarga Belia & Sukan Masyarakat & Kebudayaan Luar Bandar SPKR (PPRT) Koperasi Tenaga/Air/Telekom Sains & Inovasi Kerja Raya Ehwal Islam Keselamatan

Kerja-Kerja di bawah Pembangunan Fizikal merangkumi aspek seperti berikut :

Pembinaan dan pembaikan kemudahan awam spt. balai raya, rumah-rumah PPRT, jalan-jalan kampung, jambatan, sistem perparitan dan sebagainya. Rancangan kesihatan umum. Menyediakan bantuan-bantuan kecil apabila diperlukan. Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Daerah.

jpamalaysiasprmsprspa mampu myegmdecmsc                               iconfbiconmobileiconpolliconrss